Geçim Kaynakları ve Ekonomik Hayat

Bu gün İkisu Köyü’nün tarımsal tek geçim kaynağı fındık ürünüdür diyebiliriz. Köyde, satılarak gelir elde edilen başka bir tarın ürünü yetiştirilmez. Köy halkından sürekli köyde oturanlar kendi ihtiyaçlarının bir kısmın karşılama için, aile başına yarım dekarı geçmeyen bahçelerinde; mısır, fasulye, lahana, biber, patlıcan gibi ürün ve sebzeleri yetiştirmektedirler.

Köyün 6000 dekar olan fındıklık arazisinden yılda 700-800 ton fındık üretilir. Aileler, arazilerinin büyüklüğüne göre bir ton ile oniki ton arasında fındık elde ederler. Her yıl Ağustos ayında toplanan fındıklar kurutulup seçildikten sonra Kooperatife veya fındık tüccarlarına satılır.

Son yapılan sayımda, köyde 374 adet büyükbaş hayvan ve üç aileye ait 538 adet  küçükbaş hayvan olduğu tespit edilmiştir. Çayır ve otlakların bulunmayışı, hayvan yemlerinin pahalı olması köydeki hayvancılığı tükenme noktasına getirmiştir. Köyde sürekli oturan ailelerden çoğunluğu bir inek ve bir buzağı besleyerek hayvansal ürün ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamaktadırlar.

İkisu Köyü’nde yirmiye yakın inşaat ustası, iki sıcak demirci, birde soğuk demirci ustası vardır ve köyde faaliyet göstermektedirler. Bunun dışında el sanatları ile uğraşan ve gelir elde eden kişi yoktur.

Köy halkının büyük bir kesimi, devlet memurluğu, çeşitli kurumlarda işçilik ve taşımacılık gibi işlerde çalışarak geçimlerini temin etmektedirler.